Skip to main content

Tüm süreçlerinin temeline sürdürülebilirlik prensiplerini yerleştiren Yeşilova Holding, grup şirketlerindeki çalışanlarına yönelik “Sürdürülebilirlik Eğitimleri” gerçekleştirdi. 

 

“Mutlu çalışanlarla sürdürülebilir bir dünya” hedefiyle hareket eden ve daha sürdürülebilir bir gelecek için ajandasına çok önemli çalışmaları alan Yeşilova Holding’in Ovaakça ve Hasanağa OSB’deki fabrikalarında çalışanların katılımıyla Sürdürülebilirlik Eğitimleri gerçekleştirdi. 1 hafta boyunca devam eğitimlerde, grubun sürdürülebilirlik stratejisinden gelecek hedeflerine, yakın zamanda hayata geçecek projelerden uzun dönem aksiyon planlarına kadar birçok konuda bilgiler paylaşıldı.

 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eda Çetintaş tarafından verilen eğitimlerde, grubun doğrudan ya da dolaylı olarak etken olduğu tüm negatif çıktıları en aza indirme, pozitif değer yaratma ve bu yaklaşımı başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlara kazandırma konularına vurgu yapıldı.

 

Eğitimlerde ayrıca, grubun sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarının şirket içinde benimsenmesi, sürdürülebilirliğin kurumsal kültürün bir parçası haline getirilmesi başlıkları üzerinde de duruldu. Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedefleri ile grup için sürdürülebilirlik yönetimi konuları, geniş bir perspektifte ele alındı.

 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN ÖNEMİNE İNANIYORUZ”

Eğitim programlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova şunları söyledi: “Ulusal ve uluslararası alüminyum sektörünün önde gelen oyuncuları arasında yer alan bir grup olarak, doğaya, çevreye saygılı sürdürülebilir büyümenin önemine inanıyoruz. Bu alanda büyük bir değer yaratma potansiyeline de sahibiz. Grup şirketlerimizin tamamında karbon ayak izini azaltmak için adımlar atıyoruz. Döngüsel ekonomi alanında, hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarıyla çalışanlarımız arasındaki farkındalığı yükseltiyor, çevresel faydamızı artırıyoruz. Özellikle iklim krizine karşı, teknolojinin gücünü kullanarak işimizi daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir iş yapış şekillerimize en başta çalışanlarımızı ortak ediyor ve bu durumu içselleştirmeleri için çeşitli eğitimler gerçekleştiriyoruz. Çünkü dünyamızın geleceğinin şekillenmesinde ve daha güzel yarınlar için tüm bireyler olarak etkin bir rol üstlenmemiz gerekiyor.”