Skip to main content

“Mutlu Çalışanlarla Sürdürülebilir Bir Dünya” amacını benimsiyoruz.

Yeşilova Holding olarak vizyonumuz ve bu yolda ilerlerken kullandığımız parola, değerlerimiz ve ilkelerimiz ile ayak izimizin bulunduğu her faaliyet alanında “Mutlu Çalışanlarla Sürdürülebilir Bir Dünya” amacını benimsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda çevresel, sosyal, ekonomik sürdürülebilirliği 3 ana stratejimiz arasına alarak tüm şirketlerimizde ve tüm iş süreçlerimizde iş yapış şekline getiriyoruz.

Bütünsel Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Yönetişim

Stratejik planlama
Risk yönetimi
Etik ve Davranış Kuralları
Tedarik zinciri davranış kuralları
Yasalara uyum
Müşteri beklentilerine uyum

Sosyal

Çalışma koşulları ve insan hakları
Çeşitlilik ve fırsat eşitliği
İş sağlığı ve güvenliği
Paydaş memnuniyeti
Çalışan bağlılığı
Bilgi güvenliği
Ürün kalite ve güvenliği
Sosyal Sorumluluk

Çevresel

Doğal kaynakların verimli kullanımı
Karbon emisyonu ve iklim değişikliği etkileri
Enerji yönetimi
Atık yönetimi
Su ve atık su yönetimi

Ekonomik

Ar-Ge, İnovasyon, İş yaratma
Verimlilik
Tedarik zinciri yönetimi
Hammadde tedarik ve verimliliği
Müşteri memnuniyeti

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

01

2020

Birleşmiş Milletler ve küresel aile şirketi topluluğu arasındaki türünün ilk örneği olan UNCTAD ve Aile Şirket Ağı (FBN), "Sürdürülebilir Kalkınma için Aile Şirketi (FBSD)" Küresel Girişimi'nin imzacısı olduk.

02

2021

Stratejik Dönüşüm çalıştaylarımızı gerçekleştirdik. Sürdürülebilirliği 3 ana stratejimiz arasına alarak tüm iş süreçlerimize dahil ettik.

03

2022 İlk 6 Ay

Önceliklendirdiğimiz SKA’ları ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı projelerimizi belirledik. İş Etiği ve Davranış Kurallarımızı, Politikamızı ve Sürdürülebilirlik Yol Haritamızı belirledik. Taider Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Değerlendirmesine katıldık. Kurumsal Yönetişim ve Çalışanlar kategorisinde 2 ödülle çalışmalarımızı taçlandırdık.

04

2022 İlk 6 Ay

Grubumuz genelinde şirketlerin strateji ve hedeflerine uygun politika ve uygulamalar geliştirmek, bilgi paylaşımı yapmak ve ortak projeler üretmek amacıyla Komite ve Çalışma Grupları faaliyetlerine başladı. Bunlara birer örnek olarak Sürdürülebilirlik Komitesi ve Enerji Çalışma Grubu ile 2022 yılından bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve önceliklerimiz ışığında politikalar geliştirmeye devam etmektedir.

05

2022 İkinci 6 Ay

Grubumuz politikalarında en fazla önem verilen konularından başında toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları gelmektedir. Bu nedenle Grubumuz, sürdürülebilirlik hedefleriyle de bağlantılı olarak 2022 yılından bu yana BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı durumundadır.

06

2023 İlk 6 Ay

Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlamak, ilerlemelerinin önünü açmak, onların kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Yeşilova Akademi’yi hayata geçirdik.

07

2023 İlk 6 Ay

Grubumuzun tüm operasyonlarının sürdürülebilirlik performansını inceleyen; bu alandaki iyi uygulamalarımızı, hedeflerimizi ve stratejik önceliklerimizi anlatan GRI uyumlu ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınladık.

08

2023 İlk 6 Ay

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışanlarımızın güçlendirilmesi, Grubumuzun çalışmalarının merkezinde olan konuların başında gelmektedir. Bu konudaki önceliklerimizi ve taahhütlerimizi hayata geçirdiğimiz “İş’te Denge” projesi çatısı altında topladık.

09

2023 İkinci 6 Ay

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) tarafından alüminyum içeren atıkların dönüşümünü ve bu alanda sürdürülebilirliği teşvik eden “Geri Dönüşümün Parçası Ol” yarışmasında ikincilik ödülü kazandık.

10

2023 İkinci 6 Ay

UN Women Sözden Eyleme projesine başvuran 104 firma arasından seçilen 10 şirketten biri olarak, İş’te Denge projemizde başladığımız toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışanlarımızın güçlendirilmesi konusunda bakış açımızı geliştirme fırsatı elde ettik.

11

2023 İkinci 6 Ay

Net sıfır emisyon hedefi için yol haritamızı ve bu konuda belirlenen eylem planlarımızı oluşturduk.

12

2023 İkinci 6 Ay

Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda, yüksek güven kültürüne sahip harika bir iş yeri kriterlerini sağlayarak Great Place to Work sertifikası ile ödüllendirildik.